top of page

שאלות טריוויה על קרית שמונה
 

התפתחות העיר המשך...

7. מי היה ראש המועצה הנבחר השני של קרית שמונה?

 1. אשר ניזרי

 2. אברהם אלוני.

 3. דוד מורה.

 4. אברהם הכהן.

8. קרית שמונה החלה דרכה כמעברה בשנת 1949. העולים החדשים התמודדו עם תנאי מחייה

    לא פשוטים. מתי חוברה העיר למים שנשאבו מנחל עין זהב והוזרמו לברזים.

 

 1.     אוקטובר 1949.

 2.     רק ביולי  1950.

 3.     בשעה טובה באוקטובר 1952.

 4.     יחד עם יישובי ההר (מנרה מרגליות משגב עם) ביולי 1953.

9. מתי חוברה העירה לחשמל וחגגה את 'חג האור' שלה?

 1. יוני 1950.

 2. חורף 1952.

 3. ספטמבר 1954.

 4. קיץ 1953.

 • 10. מתי קיבלה עיירת הפיתוח קרית שמונה מעמד של עיר?

 1. בשנת 1982.

 2. בשנת 2006.

 3. בשנת 1977.

 4. בשנת  1974.

טבע

 • 11. קרית שמונה-  "עיר הנחלים", איזה נחלים זורמים בקרית שמונה?

 1. נחל עין זהב, נחל עין שושן, נחל ברום, נחל החורשה.

 2. נחל עין זהב, נחל שושן, נחל שניר.

 3. נחל עין זהב, נחל שושן.

 4. נחל עין זהב, נחל עיון ופלג של הירדן,

12.  נחל עין זהב נובע בצפון קרית שמונה וחוצה את העיר מהו אורכו ולאן הוא מתחבר?

 1. אורכו  2.5 ק"מ והוא מתחבר לתעלה המערבית של הירדן. 

 2. אורכו 7 ק"מ והוא מתחבר לנחל שניר.

 3. אורכו 4 ק"מ והוא מתחבר לבריכת החימצון בדרום העיר.

 4. אורכו 1.5 ק"מ והוא מתחבר לנח קורן.

bottom of page