top of page

שאלות טריוויה על קרית שמונה
 

מורשת היסטורית

1. קרית שמונה הוקמה על חורבות הכפר הבדואי ח'לסה, איזה שבט בדואי התגורר כאן?

 1. שבט העו'ארנה.

 2. שבט אל הייב.

 3. שבט שמס.

 4. שבט שיבלי

2. המסגד השוכן בפארק הזהב הוקם בתקופת האימפריה העות'מנית בשנת 1906

למה שימש המבנה לאורך השנים?

 1. בית מגורים לראשוני העולים, שלוחת בית ספר ולאחר מכן מוזאון לתולדות העיר.

 2. תחילה היה בית תרבות ובשנת 1968 הוסב לבית משפט השלום.

 3. שימש כבית משפט השלום ולאחר מכן מוזאון לתולדות קרית שמונה.

 4. תשובות ב+ג נכונות.

3. איזה מבנים עתיקים מהתקופה העות'מאנית קיימים בקרית שמונה?

 1. המסגד ובית החאן.

 2. "בית אשר".

 3. טחנת קמח, ובתי עסק ב'שוק הדוכנים' (ליד סברי מהצמיגים).

 4. מבנה המשטרה.

 5. תשובות א-ג נכונות.

 6. כל התשובות נכונות.

התפתחות העיר

4. מהיכן הגיעו המתיישבים הראשונים לקרית שמונה ומתי?

 1. מתימן באוגוסט 1948.

 2. מרומניה, ינואר 1950.

 3. מתימן, יולי  1949.

 4. מעיראק  מרץ 1950.

5. מה היה שמה הראשון של קרית שמונה?

 1. נחלים.

 2. כפר טרומפלדור.

 3. קרית יוסף.

 4. עיר גנים.

  6. מי היה ראש המועצה הנבחר הראשון של קרית שמונה

 1. יצחק זכאי.

 2. אשר ניזרי.

 3. דוד מורה.

 4. אברהם הכהן.

bottom of page